CC7B14(NS)/METEORITEV5SEG11, 7B14(NS)/METEORITEV5SEG11, METEORITE, SEGMENTS, V5SEG